คลังเก็บป้ายกำกับ: สินค้า OTOP

สินค้า OTOP สร้างธุรกิจ

สินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าที่มี

Otop (2)เอกลักษณ์และมีอยู่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด นอกจากนั้นสินค้า OTOP ยังมีหลากหลายประเภท ทั้งของกิน ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพราะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ ในด้านการผลิตและจัดหาวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า OTOP เป็นธุรกิจเสริม จึงเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้โดยไม่ต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการผลิต เราเป็นเพียงผู้จำหน่าย โดยจัดหาและเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพมาจำหน่ายอาจเปิดร้าน หรือเช่าพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้า หรือเปิดเป็นบูธเล็กๆตามโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะ

ผู้เขียนขอแนะนำว่า นอกจากช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนตามที่กล่าวมาแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่ไม่มีค่าใช้ในการเช่าพื้นที่ก็คือ การนำสินค้าชุมชนไปขายตามงานแสดงสินค้า หรือบูธแสดงสินค้าที่ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จัดขึ้น หากใครที่สนใจอยากมีธุรกิจเสริมลองนำอาชีพนี้ไปพิจารณาดูนะค่ะ

รูป : 123RF Stock Photos.com